Ribolovne vode

Popis ribolovnih voda ovlaštenika, ZŠRU Baranje

1. Rijeka Dunav
2. Rijeka Drava
3. Potok Karašica
4. Odvodni kanal Karašica
5. Potok Borza
6. Kanal Barbara 1
7. Kanal Barbara 2
8. Kanal Halasica
9. Luški, Grabovački, Kozjački,
    Mirkovački sustav kanala
10. Kanal Gmajna
11. Novočeminački kanal
12. Kanal Dravica
13. Čeminački kanal
14. Uglješki kanal
15. Kanal Bojana
16. Kanal Kopačevo
17. Šarkanjski dunavac
18. Lorencov dunavac

19. Mačkalučki dunavac
20. Zmajevački dunavac
21. Monjoroški dunavac
22. Stari Dunav
23. Stara Drava Šiblje
24. Stara Drava Bilje
25. Stara Drava Boroš
26. Stara Drava Farkaš Topolje
27. Stara Drava Repnjak
28. Jezero Đola
29. Šećeransko jezero
30. Jezero Bućka
31. Jezero Vir
32. Jezero Mali Sarkadaš
33. Bara Janči rit
34. Bara Ajzekan
35. Bara Vodar
36. Tatina bara
37. Mamina bara

38. Bara Luska
39. Bara Bodonja
40. Bara Karoca
41. Bara Lanka
42. Bara Kudeljara
43. Bara Staro selo
44. Mrtvaja Halaševo
45. Topoljski dunavac
46. Akumulacija Grabovac
47. Akumulacija Popovac
48. Stara Drava Gakovac
49. Monjoroška bara – Drava
50. Marinkova bara
51. Balažica
52. Tomina bara
53. Jezero Petlovac
54. Mrtvaja
55. Lateralni kanal Zmajevac-
      Kneževi vinogradi

Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje krovna je ribolovna organizacija koja okuplja baranjska sportska ribolovna društva osnovana 1998. godine sa sjedištem u… (saznajte više)

OPĆI PODACI

Predsjednik: Martina Farkaš
Dopredsjednik: Pero Čalušić
Dopredsjednik: Georg Grubić
Tajnik: Željko Mumlek
Administracija/Tajnica: Marina Škulac
MB: 01394096  OIB:77127599158
IBAN: HR61 23400091111166820
SWIFT CODE: PBZGHR2X
PODRAČUN: HR98 23400091511171844

KONTAKTIRAJTE NAS!

  • Adresa: Sv. Martina 1A
    31300 Beli Manastir, Hrvatska
  • Kontakt telefon: +385 31 701 163
  • Kontakt E-mail: zsrdbaranje@gmail.com
ZŠRU Baranje 2022. Configured by INFOS Osijek. Sva prava pridržana.

Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje krovna je ribolovna organizacija koja okuplja baranjska sportska ribolovna društva osnovana 1998. godine sa sjedištem u… (saznajte više)

DOKUMENTI

KONTAKTIRAJTE NAS!

  • Adresa: Sv. Martina 1A, 31300 Beli Manastir
  • Kontakt telefon: +385 31 701 136
  • Kontakt E-mail: zsrdbaranje@gmail.com
ZŠRU Baranje 2022. Configured by INFOS Osijek. Sva prava pridržana.