Upravni odbor ZŠRU Baranje

Provjerite naš ustroj i upravni odbor.

UPRAVNI ODBOR ZŠRU Baranje

ANĐELKO MARTINČEVIĆ – predsjednik
PERO ČALUŠIĆ – dopredsjednik

1.  Atila Kerekeš- ŠRU „SPIN“ BELI MANASTIR

2.  Željko Đekić-ŠRD“DRAVICA“ JAGODNJAK

3.  Tibor Živić- ŠRU“GAKOVAC“ NOVI BEZDAN

4.  Stanko Hanžek -ŠRD „RIBIČ“ GRABOVAC

5.  Ramadan Bajčinovci-ŠRD“LINJAK“ Čeminac

6.  Dario Vargek- ŠRD „ŠARAN“ ŠEĆERANA

7.  Martina Farkaš- ŠRD „VIR „ DUBOŠEVICA

8.  Stjepan Pavlović- ŠRD „ŠTUKA „ B.P.S.

9.  Marko Daražac- ŠRD „ DEVERIKA „ DRAŽ

10. Ivica Sraka – ŠRD „AMUR „ DARDA

11. Stevica Pratnemer- ŠRD „KARAS „ BILJE

12. Tomislav Tenjeri – ŠRD „LINJAK „ TOPOLJE

13. Krunoslav Vujević- ŠRD „BJELICA „ MECE

14. Ferida Grubić – SRRU „ ŠTUKA „ POPOVAC

15. Zoltan Varga – ŠRD „BELJE „ KNEŽEVO

16. Slavko Vugrinec – ŠRD „ŠTUKA „ N. ČEMINAC

17. Stjepan Živić – ŠRD „ ŠARAN „BATINA

18. Željko Marijanov- ŠRD „ ŠTUKA „ GAJIĆ

19. Ferenc Kovač – ŠRD „UDIČAR „ ZMAJEVAC

20. Željko Mumlek- ŠRD „SMUĐ „ BELI MANASTIR

21. Željko Milas – ŠRU „KOPAČEVO „ KOPAČEVO

22. Panto Vakanjec –SRU „AMADEUS „ BELI MANASTIR

Georg Grubić, predsjednik NO
Zlatko Stanimirović, član NO
Dalibor Đerđ, član NO

Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje krovna je ribolovna organizacija koja okuplja baranjska sportska ribolovna društva osnovana 1998. godine sa sjedištem u… (saznajte više)

OPĆI PODACI

Predsjednik: Martina Farkaš
Dopredsjednik: Pero Čalušić
Dopredsjednik: Georg Grubić
Tajnik: Željko Mumlek
Administracija/Tajnica: Marina Škulac
MB: 01394096  OIB:77127599158
IBAN: HR61 23400091111166820
SWIFT CODE: PBZGHR2X
PODRAČUN: HR98 23400091511171844

KONTAKTIRAJTE NAS!

  • Adresa: Sv. Martina 1A
    31300 Beli Manastir, Hrvatska
  • Kontakt telefon: +385 31 701 163
  • Kontakt E-mail: zsrdbaranje@gmail.com
ZŠRU Baranje 2022. Configured by INFOS Osijek. Sva prava pridržana.

Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje krovna je ribolovna organizacija koja okuplja baranjska sportska ribolovna društva osnovana 1998. godine sa sjedištem u… (saznajte više)

DOKUMENTI

KONTAKTIRAJTE NAS!

  • Adresa: Sv. Martina 1A, 31300 Beli Manastir
  • Kontakt telefon: +385 31 701 136
  • Kontakt E-mail: zsrdbaranje@gmail.com
ZŠRU Baranje 2022. Configured by INFOS Osijek. Sva prava pridržana.