Poribljavanje ZŠRU Baranje

Dana 06. (srijeda) 04.2022. izvršeno je poribljavanje Baranjskih voda i to šaranom težine od 1,5 – 3,00 kg.
Poribljeno je sa 4.000 kg Šarana, koji je u dobroj “formi”.

Poribljene su vode:
Topoljski dunavac, Jezero Bučka, Vir Duboševica, Stara Drava Repnjak, Bara Staro selo, Đola, Šećeransko jezero, Novo Čeminački kanali, Čeminački kanal, Gmajna, Mirkovački-Luški-Grabovački kanali, Stara Drava Bilje, Marinkova bara. Zabrana ribolova je do 09.04.2022. god.