CategoriesObavijesti

Nova cijena godišnje ribolovnice

Na sjednici UO ZŠRU Baranje donesena je nova cijena godišnje ribolovnice za 2023. godinu.
U cijeni ribolovnice sadržana je i članarina i državna dozvola.

 

O  D  L  U  K  E

 

         7/1 – sa 22 glasova za i 2 suzdržana glasa  donesena je odluka da je  visina članarine i dozvole  za 2023.g. na nivou Zajednice ŠRU Baranje po određenim kategorijama slijedeća:

 

                 SENIORI                                                       – 80,00 eura = 602,76 kuna

                 INVALIDI DOMOVINSKOG RATA       –  80,00eura = 602,76 kuna

                JUNIORI  I JUNIORKE                             – 40,00 eura = 301,38kuna

                 ŽENE                                                            –  40,00 eura = 301,38 kuna

               KADETSKE ČLANSKE KARTE             –  10,00 eura = 75,35 kuna

 

        7/2 –jednoglasno je donesena odluka o cijeni dnevnih i višednevnih dozvola za 2023.godinu

                DNEVNA                     15,00 eura = 113,02 kuna

                TRODNEVNA            30,00 eura = 226,04 kuna

                SEDMODNEVNA      45,00 eura = 339,05  kuna

Predsjednik Zajednice ŠRU Baranje:
Anđelko Martinčević